Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Niet geleverde zorg tijdens het coronavirus 2020
I.v.m. het coronavirus verzoeken we alle normaal geleverde zorg juist en tijdig in C2D te registeren.
De apart geleverde zorg (alternatieve vormen van zorg) verzoeken we u, om deze per cliënt bij te houden in het bijgevoegd bestanden:
Maart 2020
April 2020

Alle zorg wat nu al geboekt is in C2D en wat betrekking heeft op de apart geleverde zorg zal uit het systeem verwijderd worden. Dit geld voor de maanden maart en april. Mocht dit voor mei ook het geval zijn dan sturen we opnieuw een overzicht.

Betalingen Stichting BEZINN
De betaling van 26 maart (productie februari) 2020 hebt u inmiddels ontvangen.
Betaling Corona periode: Op basis van de normaal geleverde en alternatief geleverde zorgregistratie en de informatie die we inmiddels binnen hebben van Zorgkantoren en gemeenten verwachten we geen onoverkomelijke problemen. Stichting BEZINN is daarover in gesprek zowel landelijk als regionaal en het bestuur beraad zich op wanneer en hoe de reserve moet worden ingezet als dat nodig is. Wij houden u op de hoogte.

Informatie coronavirus
Op de website van Stichting BEZINN hebben we een speciale pagina gemaakt waarop alle informatie die Stichting BEZINN vanuit gemeenten, Zorgkantoren en andere (contract)partijen krijgt die betrekking heeft op het coronavirus te vinden is. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt. Om direct naar deze pagina te gaan klik hier
Zie ook de laatste nieuwsbrief van Stichting BEZINN.

Zorgportaal Stichting Portaal
Het zorgboer portal is vernieuwd per 25 maart jl.
Leden hebben per e-mail een uitnodiging ontvangen.
Voor meer informatie klik hier

NB. Als u op de rode woorden klikt komt u op de pagina of het bestand waar naar verwezen wordt.

Mochten er vragen hebben over bovenstaande, neem dan gerust contact op via e.vanroon@bezinn.nl of info@bezinn.nl

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed,
manager