Geachte relatie,

Langs verschillende kanalen komen vragen bij ons binnen rond het thema Corona-virus.

Voor hoe te handelen als zorgorganisatie verwijzen wij  nadrukkelijk naar algemene informatie en richtlijnen die beschikbaar zijn via GGD en RIVM. Zie links: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.ggddrenthe.nl/over-de-ggd/actueel/coronavirus-covid-19/

Indien er op basis van deze informatie in relatie tot een individuele situatie van een cliënt en/of medewerker acties nodig zijn binnen uw organisatie die consequenties hebben voor uitvoering van ondersteuning voor cliënten en/of door medewerkers, willen we zo spoedig mogelijk geïnformeerd worden.

We zullen met jullie samen de gevolgen van een eventuele uitbraak nadrukkelijk volgen en gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen.

Als hoofdaanbieders hebben we aansluiting gezocht op dit onderwerp bij de gemeente en GGD. De gemeente heeft donderdag intern beraad en externe afstemming met de GGD. Wij worden vervolgens door de gemeente geïnformeerd op dit thema.

We hopen u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens de gezamenlijke hoofdaanbieders Dokter Schoonmaak Organisatie, Thalia, AtHomeFirst en Cosis.

Met vriendelijke groet,

Ben Mors

Joan Jonkers,

Agnes von der Weide

Ruud de Jonge