Beste Trajectuitvoerder,

Bijna het einde van 2020. Een bijzonder jaar wat we ons nog lang zullen herinneren. Een jaar waarin jullie als Trajectuitvoerder en wij als organisatie alles uit de kast hebben moeten halen om te zorgen dat we ons werk zo goed mogelijk konden doen. En dat hebben we gedaan.

Opnieuw hebben jullie als Trajectuitvoerders / Zorgboeren laten zien wat jullie waard zijn, ook in tijden als het lastig is. Met een grote mate van inzet van medewerkers en betrokkenheid bij de cliënten hebben jullie op een zo goed en verantwoord mogelijke manier continuering van zorg geleverd.

Soms zal er een gevoel zijn dat dit misschien niet altijd als zodanig wordt gezien. Zeker in een jaar zoals we dat achter de rug hebben. Ondanks grote woorden uit de politiek en samenleving merken we dat vooral de individuele wensen en verlangens een hoofdrol bleven spelen, maar bedenk dan waardering zit niet in grote woorden en beloftes maar in de kleine ervaringen met uw cliënten. Zij zijn degenen die jullie waarderen soms met een knuffel of een glimlach soms met iets minder lastig zijn.

Nog steeds zijn er risico’s rondom het coronavirus en opnieuw zitten we in een lastige periode, maar gelukkig is er zicht op verbetering. En we hopen met de start van het inentingsprogramma de grootste problemen te hebben overwonnen.

Het bestuur hoopt samen met jullie  aan een nieuw jaar te beginnen waarin de inzet en betrokkenheid helemaal ten goede mag komen aan de cliënten.

Het bestuur wil jullie allen bedanken voor de inzet en wenst jullie fijne feestdagen toe.

Marloes Fokkens Wierenga
voorzitter bestuur

Eindejaarsgroet organisatie 
Beste trajectuitvoerder,

Namens de medewerkers van de organisatie wil ik graag aangeven dat ook wij een bijzonder jaar achter de rug hebben. Het vertrek van Jeroen Scheper en de uitval van ZZP-er Arjen Kroes en AZR-medewerker Paulina de Boer.  Arjen Kroes is weer rustig aan begonnen aan zijn re-integratie en Paulina de Boer is nog in behandeling, maar gaat langzaam vooruit.

En dan de Corona. Dat heeft soms geleid tot knelpunten die met veel inzet, kunst en vliegwerk zijn opgelost en soms hebben geleid tot begrijpelijke irritaties. Fijn dat u  daarvoor ondanks alles begrip heeft getoond.

Ik hoop dat ook wij de problemen die ad hoc opgelost moesten worden nu achter de rug hebben.  Per januari zal ons/uw team zijn uitgebreid. Daarover vertel ik in januari 2021 meer, maar ik ga er van uit dat we u dan weer op de juiste manier kunnen ondersteunen in 2021.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goede start in 2021.

Namens iedereen van het team Stichting BEZINN

Jan van Donkersgoed
Manager

NB. Nog een tweetal zaken die wij u graag nog onder de aandacht willen brengen.

GGD Fryslân zoekt medewerkers voor vaccinatiecampagne COVID-19 
Het kan u niet ontgaan zijn. De voorbereidingen op een grootschalige vaccinatiecampagne COVID-19 zijn in volle gang. De planning is dat halverwege januari 2021 de eerste groep wordt uitgenodigd voor de vaccinatie: zorgpersoneel dat werkzaam is in de verpleeg- en verzorgingshuizen, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg.

GGD Fryslân is verantwoordelijk voor de organisatie van de vaccinatiecampagne in Fryslân. Voor de uitvoering van de vaccinaties zijn wij op zoek naar extra personele ondersteuning. Mensen die zich graag tijdelijk willen inzetten voor deze vaccinatiecampagne.
Klik hier voor meer informatie.

Aanwezigheid en bereikbaarheid 16 december 2020 tot 11 januari 2021 Stichting BEZINN
Wij willen u nogmaals de aanwezigheid en bereikbaarheid onder de aandacht brengen van de de medewerkers van ons kantoor te Assen.
Zie daarvoor de vorige nieuwsbrief.