Aan alle ketenpartners/ contractpartners voor Begeleiding in de gemeente Westerwolde 

Geachte heer, geachte mevrouw,

In de afgelopen dagen hebben verschillende aanbieders van dagbesteding contact opgenomen met de gemeente Westerwolde met de vraag of ze weer kunnen beginnen met dagbesteding. In deze algemene mail geven wij antwoord op die vraag.

Meedenken

Het is uw eigen keuze geweest om te sluiten. Op grond van de Noodverordening van de Veiligheidsregio hoefde u niet te sluiten. Wij hebben dan ook geen zeggenschap over hoe u weer kunt starten, maar willen in deze mail graag met u meedenken.

De alternatieve vormen van begeleiding vanaf het begin van de coronacrises

Vanuit de gemeente Westerwolde spreken we opnieuw onze waardering uit voor alle goede initiatieven die door veel partijen genomen zijn om binnen de richtlijnen van het RIVM op gepaste wijze zorg te bieden.

Verantwoordelijkheid en richtlijnen van het Ministerie

Veel partijen denken op dit moment na over de vraag hoe ze weer groepsbegeleiding kunnen bieden. Daarbij is het van belang om de aanwijzingen op te volgen van de Rijksoverheid. Bijgevoegd is de Richtlijn dagbesteding en -opvang Zvw, Wlz, en Wmo2015’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Deze richtlijn is geldig tot 19 mei. U kunt die vinden via  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/richtlijnen/2020/04/16/richtlijn-dagbesteding-en-dagopvang . Het daadwerkelijk bieden van dagbesteding is de verantwoordelijkheid van u als aanbieder.

Met vriendelijke groet,

Robrecht Lentink 

Inkoop, contractbeheer & relatiemanagement Wmo

Gemeente Westerwolde

T   0599 32 02 20 

06 158 80 154

E   r.lentink@westerwolde.nl 

E   inkoopwmo@westerwolde.nl

www.westerwolde.nl 

 

Bereikbaar op maandag t.m. donderdag