Beste aanbieder,

Wij hebben u eerder op de hoogte gesteld van de coulanceregeling van De Fryske Marren in verband met de huidige Coronacrisis.

Het college heeft op 7 april jl. besloten de regeling te verlengen tot in ieder geval 1 juni 2020. Bovendien is de regeling op onderdelen uitgebreid en geeft het u meer informatie over de werkwijze.

Graag verwijzen wij u naar de bijgevoegde brief en de twee bijlagen.

Bijlage 1 veelgestelde vragen en antwoorden

Bijlage 2 financiële duidelijkheid jeugdzorg1 en mo

Inkoop sociaal domein
Gemeente De Fryske Marren