Beste zorgaanbieder,

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. Via deze weg willen u ook attenderen op de persoonlijke video van onze bestuursvoorzitter waarin hij dit uitspreekt.
 
VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ werken intensief samen
Menzis is doorlopend, samen met andere zorgverzekeraars in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn. We ondersteunen u waar mogelijk in deze impactvolle tijd van crisis.

Via de pagina www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders/coronavirus houden we u op de hoogte.
 
Opnamestop
De eerste signalen komen binnen van Wlz-zorgaanbieders dat klanten getroffen zijn door het coronavirus. Helaas zien zorgaanbieders zich hierdoor genoodzaakt om een opnamestop of een afdeling of locatie in te lassen.

Mocht dit bij u spelen willen wij u vragen om uw zorginkoper op de hoogte te stellen van de situatie, om welke locatie het gaat en wat de verwachte termijn is dat de opnamestop geldig is. Hierdoor is voor onze zorgadviseurs inzichtelijk naar welke locaties wij Wlz-klanten kunnen bemiddelen mocht dit nodig zijn.

Kuierbox
Nu de verpleeghuizen en instellingen vanwege de coronacrisis op slot zitten en bewoners verstoken zijn van hun dierbaren, wordt er gezocht naar creatieve oplossingen om bewoners toch in contact te laten komen met hun familie. Zo heeft verpleeghuis Herfstzon de Kuierbox geïntroduceerd. Bekijk hier hoe zij een coronaproof spreekluisterverbinding hebben opgezet.

Zorg op afstand

Digitale toepassingen kunnen u in deze tijd van het Coronavirus helpen om zorg op afstand te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan monitoring, controle, educatie, sociale en mentale ondersteuning of de algemene communicatie tussen patiënt en arts.

Voorwaarden versoepeld
Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Om die reden heeft de NZa de voorwaarden voor zorg op afstand versoepeld. Het declareren van zorg op afstand is eenvoudiger geworden. De NZa heeft de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand op een rij gezet.

Bekijk de mogelijkheden
Op de website Zorg van Nu biedt het ministerie van VWS een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. De toepassingen worden in sommige gevallen (tijdelijk) gratis aangeboden. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en Menzis denkt hierover actief mee. Bekijk de initiatieven op Zorg van Nu. U kunt contact zoeken met de leverancier voor de implementatie.

Stimuleringsregeling Ehealth Thuis
Als u wilt starten met het bieden van zorg op afstand kan de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis mogelijk ondersteunen. Het ministerie van VWS heeft in een nieuwsbericht bekend gemaakt dat binnen de stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) een speciale noodregeling ingericht is; SET Covid-19.

Vanaf 25 maart 2020 kunt u een aanvraag doen voor deze regeling via de website van Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Met vriendelijke groet,

Jan Megens
manager Wlz