Dag allemaal,

Op verzoek van meerdere leden en het bestuur ook nog een berichtje vanuit ons over de implicaties van het Corona-virus voor zorgboerderijen.

Een paar opmerkingen:

 • Wij adviseren om de richtlijnen van het RIVM en de GGD te volgen qua preventie van de verspreiding en wat te doen als het zich toch voordoet. Die richtlijnen bepalen op dit moment niet dat zorgboerderijen gesloten moeten worden. Als FLZ volgen wij dat beleid, maar zijn regio’s en zorgboeren natuurlijk vrij om daarin eigen keuzes te maken. En we moeten natuurlijk het regionale en landelijke nieuws in de gaten houden.
 • Voor de cliënten op zorgboerderijen is de zorg vaak behoorlijk essentieel en wij horen vanuit alle regio’s dat Gemeentes en Zorgkantoren ook erg waarderen dat de zorg op dit moment gecontinueerd wordt.
 • Personeel of cliënten met klachten zoals hieronder beschreven – of mensen die de afgelopen 14 dagen in een risicogebied zijn geweest – blijven thuis; en voor deelnemers die op de zorgboerderij wonen geldt hetzelfde, maar dan is de zorgboerderij hun thuis. Handel hierbij in samenspraak met de Huisarts en/of GGD.
 • Het is verstandig om bij het schoonmaken extra inzet te plegen op het reinigen van toiletten, wasbakken, kranen, eventuele hand-/vaatdoeken en (trap)leuningen. En deelnemers eraan te herinneren dat zij vaker hun handen te wassen.
 • Maak zelf de afweging of zorgboeren bezoek vanuit buiten uitstellen (groepsontvangst, introductie nieuwe deelnemers, rondleidingen,…)
 • Wij kunnen op dit moment niet voorspellen wat er vanuit de overheid zal worden gedaan met de gederfde inkomsten, maar het is wel een goed idee om dat nu te gaan bijhouden. Dat wordt in meerdere regio’s ook al gedaan en dat hoeft dus niet dubbel. Wij willen voorstellen om een format vergelijkbaar als wat Stichting Landzijde hanteert via jullie aan te bieden om zo te proberen een beetje een vinger aan de pols te houden van hoeveel zorg en inkomsten er gemist wordt. Fijn als zorgboeren individueel bijhouden hoeveel zorgdagen zij mislopen. Niet zozeer om gelijk het handje op te houden richting overheden, maar dat we wel onderbouwing hebben als die vraag er komt.
 • Werkgevers (dus ook Zorgboeren) die door het Coronavirus tijdelijk minder werk hebben voor hun werknemers, kunnen bij het UWV een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen. Via deze regeling kunnen werknemers vervolgens een tijdelijke ww-uitkering krijgen.

Ik weet dat meerderen van jullie zelf de achterban al hebben bericht (dank ook voor het delen van jullie berichten), maar niet iedereen. De Federatie wordt dan ook regelmatig gebeld vandaag door boeren die vragen wat ze moeten doen. Wij zullen daarom later vandaag een bericht van deze strekking uit te doen gaan vanuit ons, en bij voorkeur ook vanuit jullie.

Met groet mede namens het bestuur,

Maarten Fischer

Federatie Landbouw en Zorg

www.zorgboeren.nl:::+31640852976

Postbus 54, 3780 BB Voorthuizen

 

Wellicht ten overvloede de actuele richtlijnen vanuit de overheid (d.d. 12-3-2020):

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand): vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuisblijven.

(bron: Rijksoverheid.nl)