Beste Trajectuitvoerder,

In verband met de oplopende spanning rond corona kiezen we ervoor om twee nieuwsbrieven uit te doen. Deze week één met een aan coronagerelateerde zaken en komende week een andere met meer algemene belangrijke informatie.

Zaken rond corona
Hoe gaan we er mee om?
We worden al weer veel gebeld over wat wel kan en wat niet kan of mag.
Op zich is er ook na 29 september jl. niets veranderd voor de zorg al zijn de maatregelen die al bestonden nogmaals duidelijk neergezet.
Het beste advies die wij u nu kunnen geven is:
Houd u altijd en niet alleen in de zorg zo goed mogelijk aan de RIVM-maatregelen.

Als Zorglocatie:
– Gebruik uw nuchtere zorgboer verstand;
– Zie al uw cliënten als “medewerkers” waarvoor thuiswerk geen optie is;
– Laat géén cliënten toe als ze ziek zijn en laat ze pas weer terugkomen als ze beter zijn (gebruik de RIVM-richtlijnen);
– Laat ook géén cliënten toe als ze in hun directe netwerk positief geteste personen hebben (ook hier gebruik de RIVM-richtlijnen);
– Dat geldt uiteraard ook voor logeren. Maak het netwerk medeverantwoordelijk;
– Probeer de groepen per begeleider zo klein mogelijk te houden en laat dat vaste groepen zijn. Dus niet weer wisselen zodat bij een eventuele besmetting er een kans is dat het bij die groep blijft.
– Mondkapjes is geen voorschrift. U zult zelf moeten bepalen wat daarvan het effect is op uw cliënten.

Aanname beleid cliënten Stichting BEZINN
Alle cliënten die tot 2 oktober 2020 aangemeld waren bij Stichting BEZINN volgens de route beschreven in de werkwijze van het Handboek Trajectuitvoerders zullen ook volgens die route beoordeeld worden voor wel / niet in zorg nemen.
De meest recente versie van het Handboek vindt u op het afgesloten deel van de website van Stichting BEZINN. Log hiervoor in bij het Zorgportaal en zie de map Algemeen / Handboek_Trajectuitvoerders / Handboek Trajectuitvoerders v6 september 2020.

Voor alle cliënten waar de aanmeldingen later dan 2 oktober 2020 bij ons binnengekomen is / binnen komt zullen wij in de beoordeling ook aan u vragen of de cliënt vanwege corona ook in zorg genomen kan worden. Met andere woorden we maken voor deze nieuwe clienten géén zorgafspraken voor de periode dat een cliënt vanwege corona mogelijk nog geen zorg kan ontvangen.

Testen op Covid 19
In de vorige nieuwsbrief hebben we u al informatie gegeven over testen en voorrangssituaties voor zorgpersoneel.
Het is gebleken dat het soms lastig is om een afspraak met voorrang te maken, maar met de AGB-code van Stichting BEZINN voor uw gebied zou het wel moeten lukken.
AGB Friesland     73730232
AGB Drenthe       73730303
AGB Groningen  73730133

In sommige gevallen zegt men echter dat dagbesteding daar buiten valt, maar in andere gevallen weer niet.
Als Stichting zijn we druk bezig om na te gaan of het sneller kan. Het afnemen van testen lijkt geen probleem, maar om het materiaal te laten onderzoeken met voorrang zijn er weer bepaalde regels. Er zijn nog steeds onduidelijkheden. Het grootste probleem is gewoon de onderzoekscapaciteit.

Financiën
Voor de periode die voor ons ligt en de kans op omzetderving ook weer aanwezig is ligt er nog geen enkele toezegging of duidelijkheid. Dat betekent dus voor zover nu bekend dat alleen de werkelijk geleverde zorg wordt uitbetaald.
Dus alleen de geleverde en tijdig geregistreerde zorg! 
Als wij een aangepaste registratie willen hoort u dat van ons met een duidelijke toelichting.

De coronadeclaraties voor de periode van maart tot en met juni 2020 zijn inmiddels de deur uit en we zijn in afwachting van de betalingen. De definitieve afrekening zal pas later dit jaar zijn en behoudens uitzonderingsgevallen hebt u het grootste deel daarvan, ongeveer 80%, al uitbetaald gekregen.

Zorglocatie bezoeken
De locatiebezoeken van de Trajectuitvoerders van Stichting BEZINN waren inmiddels weer op gang gekomen. Wat ons betreft kunnen die doorgaan, mits u akkoord bent en verklaard dat er geen ziekte op het bedrijf is. Uiteraard geldt dat ook voor de trajectbegeleider/medewerker van Stichting BEZINN en natuurlijk alleen als de regels gehanteerd kunnen worden. Mocht het om deze redenen niet kunnen dan zullen we het door middel van beeldbellen of een soortgelijke methode proberen te doen. U wordt voor deze bezoeken vanzelf benaderd door iemand van ons team.

Bereikbaarheid
Ook Stichting BEZINN ziet zich met de huidige maatregelen helaas genoodzaakt om medewerkers deels thuis te laten werken. Toch zullen we proberen ook een effectieve bezetting op kantoor te hebben zodat we u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Dat zal ook betekenen dat de telefoon binnenkort doorgeschakeld kan worden naar de thuiswerkers of dat wij ervoor zorgen dat u zo spoedig mogelijk teruggebeld wordt.

Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Goed weekend en hopelijk blijven we allemaal in goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager Stichting BEZINN