Beste Zorgboeren/Trajectuitvoerders,

Graag willen we jullie in deze, zoals de premier aan heeft gegeven ‘bijzondere’ tijden, een hart onder de riem steken vanuit het bestuur van Stichting BEZINN.

Alle Zorgboeren/Trajectuitvoerders moeten in deze tijd moeilijke beslissingen nemen. Beslissingen die te maken hebben met economische consequenties, maar vooral beslissingen die te maken hebben met het leven en het wel en wee van de mensen die bij ons in zorg zijn en het personeel dat bij een groot aantal van ons in dienst is. De beslissingen die wij als Zorgboeren/Trajectuitvoerders moeten nemen zijn ingrijpend. Er zijn geen één op één richtlijnen voor te geven en ook deze beslissingen kunnen een dag later alweer achterhaald zijn en dienen dan te worden aangepast.

Via de nieuwsbrieven van onze Stichting worden er meerdere adviezen gegeven om het concreet vorm te geven en waarop gelet moet worden. Wat hierin belangrijk is, en wat wij als Stichting BEZINN ook terugkrijgen van Zorgboeren/Trajectuitvoerders, is dat we ons realiseren dat wij de zorgprofessionals zijn en dat er van ons verwacht wordt dat wij onze verantwoordelijkheid nemen ongeacht de omstandigheden. Deze verantwoordelijkheid bestaat uit het leveren van zorg voor de kwetsbaarste groep in de samenleving, de groep die vaak niet voor zichzelf kan opkomen. Belangrijk is dus, ongeacht hoe de zorg ingericht wordt, dat er contact wordt onderhouden met de deelnemers. Hier zijn vele vormen voor te vinden. Op deze manier laten we met z’n allen zien dat we staan voor de deelnemers in deze moeilijke tijden.

De economische consequenties zijn groot. Hoe groot is op het moment van schrijven nog niet te overzien. De gemeenten en Zorgkantoren zijn nog niet of niet eenduidig over hoe ze omgaan met de betaling van de zorg. De Stichting blijft dit nauwlettend volgen en zal hierin gesprekspartner zijn naar de gemeenten en de Zorgkantoren. Voor ondernemers zijn er veel regelingen getroffen door het kabinet die ook in onze nieuwsbrieven en op onze website worden vermeld. Wij raden iedereen aan bij problemen of om problemen te voorkomen hiervan gebruik te maken. Het bestuur denkt ook na over op welke manier de reserve ingezet kan en moet worden als de situatie nijpend wordt.

De Federatie Landbouw en Zorg (FLZ) is bezig om de landelijke problemen te benoemen. Er zijn korte lijnen opgezet tussen de verschillende inkooporganisaties van de Zorgboeren in het land in samenwerking met de FLZ waarin bekeken wordt waar de knelpunten ontstaan op allerlei gebieden en hoe dit gecommuniceerd kan worden met de overheid en gemeenten.

Naast alle praktische zorgen, het regelwerk en de druk is het belangrijk om ook tijd en aandacht aan jullie zelf te besteden. Vereniging BEZINN heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in regiogroepen waar in deze tijden hier ook goed gebruik van kan worden gemaakt via de digitale weg om van elkaar te horen hoe een ander het doet en waar iedereen zoal tegenaan loopt. Dit kan net even het begrip en de bevestiging geven wat iemand op dat moment nodig heeft of soms een beetje kracht, troost of hoop.

Als laatste willen wij jullie heel veel sterkte toewensen in deze vreemde en onvoorspelbare tijden en om ook af te sluiten met de woorden van de minister-president: “Let een beetje op elkaar, wij rekenen op u”.

Het bestuur Stichting BEZINN
Marloes Fokkens-Wierenga, voorzitter
Luuk Prins, penningmeester
Sytze Postma, secretaris
Anouk Hafkamp, lid
Erik Revenboer, bestuurssecretaris

 

Nagekomen bericht van de manager, Jan van Donkersgoed, na telefonisch overleg op vrijdagmiddag 20 maart 2020 met de FLZ.
De FLZ gaat samen met de inkooporganisaties inzetten op een centrale financiële regeling.
Indien er nieuwe informatie over de voortgang bekend is dan zal dit uiteraard met u gedeeld worden.