Geachte jeugdhulpaanbieder,

In dit bericht informeren wij u over de ontstane situatie door het Coronavirus in de inkoopregio Jeugdhulp Zuid-Drenthe.

Richtlijnen RIVM

Op de site van het RIVM staan de laatste ontwikkelingen rondom het virus en een uitgebreid vraag & antwoord-deel: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden. Ons advies is om deze site goed in de gaten te houden. Daarnaast adviseren wij u navraag te doen bij uw brancheorganisatie of er een calamiteitenplan beschikbaar is en te bepalen welke maatregelen voor uw organisatie van toepassing zijn.

Hulp en ondersteuning

Mocht zich de situatie voordoen dat hulp en ondersteuning bij uw organisatie in de knel komt, verzoeken wij u hierover afstemming te zoeken met uw accountmanager. Wij vragen uw expliciete aandacht en alertheid voor die jeugdigen die door het beperken, dan wel het (tijdelijk) stopzetten van de hulp en ondersteuning in de problemen kunnen komen. Wij verzoeken u in deze gevallen contact te onderhouden met de cliënt.

Financiën

Wij sluiten aan bij de landelijke steunmaatregelen van de rijksoverheid. Indien de continuïteit van uw organisatie in het geding komt, verzoeken wij u hierover contact met ons op te nemen.

Bereikbaarheid gemeentelijke toegangen

Voor de gemeentelijke toegangen geldt dat deze telefonisch en per mail bereikbaar zijn. Verder is het uitgangspunt dat er geen huisbezoeken worden gedaan en inloopspreekuren gesloten zijn. Het stellen van indicaties gebeurt telefonisch. In zaken waarbij er zorgen zijn over de veiligheid van kinderen en/of anderen wordt per situatie gekeken wat er nodig is.

Contact

Voor contact verzoeken wij u te mailen naar: contractenjeugd@coevorden.nl . Niet alle vragen kunnen direct beantwoord worden. Hiervoor vragen we uw begrip.

Mocht het nodig zijn, dan informeren wij u nader.

Wij beseffen dat de huidige situatie veel van uw organisatie en uw medewerkers vergt. Hiervoor spreken wij onze waardering uit.

Met vriendelijke groet,

Namens Team Prestatiemanagement Jeugdhulp Zuid-Drenthe

Eveline Kampman

Voorzitter Team Prestatiemanagement