Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Het zijn roerige tijden en veel Zorgboeren/Trajectuitvoerders maken zich zorgen. Juist op dit moment is het goed om zich te verenigen en goed contact met elkaar te onderhouden. Jullie hebben de afgelopen weken al veel informatie ontvangen via zowel de Federatie (FLZ) als Stichting BEZINN als het gaat om maatregelen en effecten met betrekking tot het coronavirus. Er wordt achter de schermen heel hard gewerkt door zowel de FLZ, Vereniging als Stichting.

Als bestuur, en dan vooral via Britt Poelma met portefeuille Kwaliteit, staan we in nauw contact met de FLZ over dit onderwerp. Verder werd er al samengewerkt met Stichting BEZINN.

Het bestuur van de Vereniging heeft besloten om alle uitgaande communicatie rondom het coronavirus via deze nieuwsbrief te laten lopen. Er wordt vanaf heden gezamenlijk met de Stichting gecommuniceerd zodat men niet overspoeld raakt met informatie.

Wij willen jullie verzoeken om eerst de verstrekte informatie vanuit de Stichting (ook terug te lezen op de website) en de FLZ te lezen. Mocht u nog vragen hebben of heeft u behoefte aan ruggespraak dan vindt u hieronder twee telefoonnummers die kunnen worden gebeld.

Een paar tips die voor nu handig kunnen zijn naast het feit dat jullie ongetwijfeld alle landelijke richtlijnen volgen en daar de verantwoordelijkheid in nemen:
– Houd per dag een logboek bij waarin u aangeeft welke maatregelen zijn genomen, welk effect deze hebben op uw bezettingsgraad (cliënten en medewerkers) en welke alternatieve begeleiding u aan uw cliënten aanbiedt;
– Ga per financieringsstroom/opdrachtgever na hoe men financieel om wil gaan met no-show of thuisblijvers die niet op de eigen dagbesteding terecht kunnen;
– Zoek je collega’s op en deel elkaars ideeën. We merken dat de verschillende regio’s elkaar al heel goed op de hoogte houden en elkaar tips en adviezen geven. Dat is ook de kracht van het regionaal georganiseerd zijn;
– Wij blijven ook benadrukken dat het maatwerk is en blijft die wij allen bieden. Het betreft een vitaal beroep en de zorgcontinuïteit is en blijft belangrijk. Hetzij soms anders aangeboden in deze tijd. Wees a.u.b. zeer alert en volg de richtlijnen van het RIVM.

Contactpersonen vanuit de Vereniging zijn:
Britt Poelma, tel. 06 – 15449041
Geert Naber, tel. 06 – 47520196

We wensen jullie allen heel veel sterkte, wijsheid en vooral gezondheid toe. Blijf vooral positief. Dat is uiteindelijk toch altijd weer de kracht van de ondernemer binnen de Zorglandbouw.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Vereniging BEZINN
Geert Naber
John de Groot
Britt Poelma
Paulien Barf