Beste zorgaanbieder,

Opeens kunnen we niet meer werken zoals we gewend waren.  U heeft mogelijk besloten bepaalde ondersteuning tijdelijk niet te bieden met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM. Het openhouden van een dagbesteding of het doen van huisbezoeken in het kader van begeleiding is veelal niet mogelijk of wenselijk. We moeten immers zoveel mogelijk de sociale contacten beperken.

Afhankelijk van de behoefte en noodzaak van ondersteuning aan de cliënt wordt maatwerk toegepast. Sommige ondersteuning is uitstelbaar, maar in enkele gevallen zal  u op zoek zijn naar goedwerkende alternatieven die afwijken van de vaste afspraken.  Dat kan onder andere hulp op afstand zijn met beeldzorg of gewoon telefonisch. We gaan er hierbij van uit dat u als zorgprofessional een juiste afweging maakt en dat u uw medewerkers goed informeert over een andere werkwijze passend in de huidige situatie.

De gemeente heeft besloten dat aanbieders alternatieve vormen van zorg mogen leveren gedurende deze uitzonderlijke situatie.

Wij willen hierover het volgende met u afspreken:

  1. U heeft handelingsvrijheid binnen de bestaande indicatie, zoals hierboven beschreven. U bepaalt of de ondersteuning uitstelbaar is  of dat u passende ondersteuning moet leveren;
  2. U houdt per cliënt een logboek (in uw zorgplan) bij van de activiteiten die u heeft uitgevoerd;
  3. De betaling wordt gedaan op basis van het reeds aanwezige 301-bericht. Dus er vindt geen omzetting van indicatie plaats;
  4. U declareert voorlopig de werkelijke bestede uren binnen de lopende indicatie, tenzij deze niet meer passend is;
  5. Als een indicatie niet meer passend is overlegt u met het gebiedsteam. Een wijziging van de beschikking kan nodig zijn.

Deze coulance-regeling willen wij in ieder geval tot en met 6 april 2020 met u in stand houden.

De ontwikkelingen gaan snel, mochten er in tussentijd ontwikkelingen of landelijke richtlijnen komen, die aanpassing noodzakelijk maken, dan zullen we  u hierover berichten.

We wensen u in deze ingewikkelde tijd veel sterkte en wijsheid.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân.