Beste onderaannemer en collega aanbieder in Emmen,

Zoals jullie wellicht hebben vernomen heeft op 25 maart de VNG afspraken gemaakt met het Rijk over de continuïteit van financiering in de Wmo en Jeugdzorg. In de communicatie is het uitgangspunt dat zorgaanbieders zoveel mogelijk de ondersteuning (eventueel in aangepaste vorm) door blijven leveren. Ondanks dit uitgangspunt kan het zo zijn dat er minder ondersteuning kan worden geleverd dan gebruikelijk, waardoor er sprake is van een omzetdaling. Het Rijk heeft in dat geval een beroep op gemeenten gedaan om Wmo aanbieders (voor actieve indicaties) financieel zekerheid en ruimte te bieden.

Gemeente Emmen is bezig met de uitwerking van deze financiële regeling. Wij verwachten volgende week meer informatie van de gemeente hierover te ontvangen. De gezamenlijke hoofdaanbieders hebben dan het voornemen om zich aan te sluiten bij de uitgangspunten van de gemeente Emmen. Dit betekent dat de eerder gecommuniceerde uitgangspunten over de financiering dan mogelijk komen te vervallen en plaats maken voor een andere regeling. Over de consequenties hiervan zullen we jullie uiteraard zo spoedig mogelijk informeren.

Tot slot willen wij onze waardering uitspreken over de mooie en creatieve ideeën die we de afgelopen weken voorbij hebben zien komen om toch de ondersteuning van cliënten in stand te kunnen houden in deze lastige tijden. We zullen binnenkort dan ook een gezamenlijke nieuwsbrief versturen met de diverse voorbeelden ter inspiratie.

Met vriendelijke groet,

Joan Jonkers

Directeur

Dolderseweg 2-M (Gebouw Blauwburgh II)
3712 BP Huis ter Heide
T   088 3210155

I   www.athomefirst.nl