Beste zorgaanbieder van Wmo begeleiding en huishoudelijke hulp,

Graag informeren wij u naar aanleiding van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus.

Wij gaan ervan uit dat de door de overheid gegeven adviezen opgevolgd worden ten aanzien van voorkoming van verspreiding van het virus. Daarbij begrijpen wij het als dagbesteding tot een minimum beperkt wordt. Wij vragen u om cliënten goed te informeren over de maatregelen die u hiervoor neemt en ondersteuning biedt waar noodzakelijk en mogelijk.

Het blijft onverminderd zo dat alleen ingezette zorg gedeclareerd kan worden conform toekenning.

Indien zich problemen voordoen worden we hiervan graag op de hoogte gesteld. Bent u als aanbieder niet (meer) in staat om de zorg voor onze inwoners zorgvuldig uit te voeren, dan kunt u contact zoeken via inkoop@gemeentewesterveld.nl. Ook kunt u telefonisch contact opnemen met Ida Consenheim (0654348161) of Matthijs Barendse (0611490900).

Cliënten kunnen zich bij vragen voor de gemeente wenden tot onze Wmo consulenten. Bereikbaar via telefoonnummer 140521 of info@gemeentewesterveld.nl.

Indien cliënten bellen met een vraag over de continuïteit van de zorg zullen wij naar u als zorgaanbieder verwijzen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u via bovenstaande contactgegevens contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Ida Consenheim | Strategisch inkoopadviseur | team Bedrijfsvoering
GEMEENTE WESTERVELD |  Postbus 50, 7970 AB  Havelte | Raadhuislaan 1, 7981 EL  Diever