Geachte lezer,

Met deze brief willen het bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting BEZINN u informeren over de jaarverantwoording 2020. Het deponeren van de jaarrekening heeft vanwege corona vertraging opgelopen. Normaal gesproken wordt de jaarrekening in mei gedeponeerd. Dit jaar gebeurde dat pas in september (landelijk uitstel vanwege corona). Daarmee is ook de jaarverantwoording helaas opgeschoven.

2020 was een bijzonder jaar. Een jaar waarin we kennis hebben gemaakt met de impact van een kwaadaardig virus op onze gehele samenleving. Een virus ook wat vooral de zorg heeft geraakt. Een jaar waarin we ook als organisatie BEZINN en Zorgboeren hebben laten zien wat de waarde is van de zorglandbouw. Een jaar waarin we alles op alles hebben gezet om te komen tot continuering van noodzakelijke zorg waar dat erg lastig tot bijna onmogelijk was.

Het beleid van bestuur en Raad van Toezicht is steeds geweest om ongeveer tweemaal de uit te betalen zorg per maand in reserve te hebben op de maandelijkse uitbetaaldag. De berekende resultaten in de jaren voor 2020 werden deels toegevoegd aan de reserve en deels omgezet in een verlaging van de kosten voor Trajectuitvoerders achteraf en dat deel werd procentueel uitbetaald als nabetaling over de geleverde zorg in dat jaar.

In 2020 heeft Stichting BEZINN een resultaat kunnen boeken van ongeveer € 800.000. Na overleg met de Raad van Toezicht heeft het bestuur in eerste instantie besloten dit bedrag volledig aan de reserve toe te voegen. De redenen daarvoor zijn:

  • de omzet fors is toegenomen en daarmee dient ook de reserve te worden aangepast;
  • tijdens de coronaperiode van februari tot juli 2020 is duidelijk geworden hoe noodzakelijk die reserve is om ook in tijden van onzekerheid over uitbetaling van zorg de Trajectuitvoerders door te kunnen betalen;
  • de toenemende mate van verzwaring van de gemiddelde zorgvraag van cliënten; dit brengt hogere risico’s met zich mee.

Het bestuur en de Raad van Toezicht willen op deze manier zekerheid bieden aan cliënten en aangesloten Trajectuitvoerders om ook de komende jaren de ons toegewezen zorg te kunnen continueren en te kunnen doorbetalen zonder direct afhankelijk te zijn van tijdige betalingen van gemeenten en andere overheidsinstanties.

Het beleid is erop gericht om als zorgaanbieder Stichting BEZINN die ondersteuning en borging te kunnen bieden aan cliënten en Trajectuitvoerders die nodig en gewenst is. Bij de toenemende eisen die in de contracten, zowel zorginhoudelijk als administratief, worden gesteld betekent dit dat doorontwikkelen in expertise en menskracht een vereiste is voor de organisatie is. Ook daarvoor zal de reserve worden ingezet.

 

Bas Stuurwold

Voorzitter Raad van Toezicht Stichting BEZINN