Geachte contractpartners Wmo en Participatie/re-integratie,

Van een aantal contractpartners ontvingen wij een vraag over punt 1 in de memo Vergoeden zorgkosten maand maart 2020.

Hierin staat: ” Geleverde zorg en alternatieve vormen van geleverde zorg, worden normaal via het berichtenverkeer bij ons aangeboden en aldaar betaald”.

Onder alternatieve vormen van geleverde zorg verstaan wij o.a. beeldbellen, appen, skype enz. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5 uit het draaiboek Corona Smallingerland.

Deze vormen van alternatieve zorg kunnen gewoon conform de huidige tarieven via het berichtenverkeer worden gefactureerd.

Bijgevoegd vindt u nog een tweetal documenten:

Betaling aanbieders-Vergoeden zorgkosten Wmo maart 2020 Smallingerland

draaiboek Corona Smallingerland

Mocht u vragen hebben dan kunt u ons mailen of bellen

Met vriendelijke groet,

Wilfred van Wolferen

Contractmanager Sociaal Domein

Postbus 10.000 / 9200 HA  Drachten

Gemeente Smallingerland

contractmanagers@smallingerland.nl / w.van.wolferen@smallingerland.nl

t.0512-581234 / m.06-15647965

AVG-veilige e-mail verzenden kan via filetransfer.smallingerland.nl