Geachte zorgaanbieder,

Zoals u heeft meegekregen heeft het rijk gisteren nieuwe maatregelen afgekondigd in relatie tot covid-19. Althans, er is voornamelijk besloten tot een verlenging van de bestaande maatregelen. Deze maatregelen hebben ingrijpende consequenties op uw werkzaamheden waarvoor wij met u een overeenkomst hebben. Daarover informeren wij u hierbij kort.

Op 20 maart jongstleden hebben we u geïnformeerd over de werkwijze en richtlijn van de gemeente Heerenveen in deze. Aangezien de daarin genoemde periode van week 14 binnenkort verstrijkt zijn wij genoodzaakt daarover een nieuw besluit te nemen. Dat willen wij zo spoedig mogelijk doen en dat zal zeer waarschijnlijk 7 april plaatsvinden. Direct daarna zullen wij u informeren over onze vervolgaanpak en werkwijze. Wij zullen in ieder geval trachten zoveel mogelijk te handelen vanuit de huidige richtlijn.

Hiermee hopende u vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd.

Tevens wensen wij u veel sterkte en succes met het uitvoeren van de werkzaamheden, ook al vinden die momenteel mogelijk op een nieuwe en alternatieve wijze plaats. In ieder geval handelend vanuit het belang van de cliënt en volgens de richtlijnen van het RIVM.

Met vriendelijke groet,

Gemeente Heerenveen

Contractbeheer