Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Corona perikelen
Deze week is er qua nieuws even iets minder te melden dan de afgelopen tijd het geval was.
Langzamerhand komt er steeds meer op gang en begint het dagelijkse leven voor velen weer een beetje normaal te worden. Gelukkig, maar voorzichtigheid en oplettendheid blijft natuurlijk nodig.
Het is wellicht ook goed om alvast vooruit te kijken naar de zomervakantieperiode die er aan zit te komen. Wat betekent dit voor uw Zorgboerderij, de cliënten en etc. Moeten er bijvoorbeeld nog andere, nieuwe, maatregelen genomen worden.
En mocht u ergens tegenaan lopen, schroom vooral niet om contact met ons op te nemen.

Formulier Personeel Zorgboerderijen
In de vorige nieuwsbrief hebben wij u dringend verzocht om het formulier Personeel uitvraag Zorgboerderijen volledig in te vullen als dat nog niet is gedaan. Dit verzoek is nog steeds actueel en is vooral in het belang voor u als Zorgboer/Trajectuitvoerder.
Op dit formulier zijn er wel een aantal reacties gekomen. Onder andere dat het overkomt alsof u, de Zorgboer/Trajectuitvoerder, in dienst bent van Stichting BEZINN. Dat klopt niet helemaal, in zoverre dat u niet officieel in dienst bent van Stichting BEZINN als zijnde dat u op de loonlijst staat, maar u levert wel Zorg en verricht wel werkzaamheden namens Stichting BEZINN.
We hebben de benaming van het formulier iets aangepast. Meedenken wordt gewaardeerd.
Mocht u meer dan zeven personen bij u op de Zorgboerderij in dienst hebben, dan graag een tweede formulier invullen. En geef het a.u.b. ook zo snel mogelijk aan ons door als er een wijziging in uw personeelsbestand is.
We willen u er nogmaals op wijzen dat een gunning van een aanbesteding gevaar kan lopen als wij niet inzichtelijk kunnen maken welk personeel er ingezet kan worden en welke expertice we in huis hebben.

Ledenlijst website
De afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt om de gegevens van de Zorgboeren/Trajectuitvoerders die bij BEZINN aangesloten zijn volledig en juist te verwerken in de ledenlijst.
De ledenlijst van Stichting BEZINN staat sinds afgelopen week op de website van de Stichting. De ledenlijst van Vereniging BEZINN komt binnenkort op de website van de Vereniging te staan. Vriendelijk verzoek aan een ieder om uw eigen Zorgboerderij op te zoeken en de gegevens na te lopen die u daar ziet staan. U ziet niet direct alle gegevens. We hebben een keus gemaakt in de gegevens waarvan wij vinden die als eerste zichtbaar moeten zijn. Als u op de naam van uw Zorgboerderij klikt verschijnen alle overige gegevens.
Mocht er onverhoopt toch iets niet kloppen, geeft u dit dan door aan e.vanroon@bezinn.nl zodat dit zo spoedig mogelijk aangepast kan worden.

Nieuwe medewerker
De komende periode wordt het kantoorteam versterkt door Jihad Deeb. Hij komt een halve dag in de week ons helpen bij het verwerken van alle financiële administratieve werkzaamheden. Wij doen dit in overleg met Werkplein Drentsche Aa. Dit is een mede vanuit onze maaschappelijke verantwoordlijkheid onderdeel van vele aanbestedingen.

Enquête: Zorgboerderijen van onschatbare waarde, waar zit dat in?
We willen nogmaals bovengenoemde enquête onder de aandacht brengen. Deze wordt anoniem gebruikt om landelijk het belang van Zorgboerderijen in beeld te brengen.
Helaas is het Noorden zwaar ondervertegenwoordigd in het invullen. Het is in uw eigen belang dat de ênquete door zoveel mogelijk personen ingevuld wordt.
Zie nieuwsbrief FLZ.
Directe link naar enquête.
Alvast bedankt voor uw medewerking!

Een goed weekend gewenst.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager