Beste Zorgboer(in)/Trajectuitvoerder,

Langzamerhand zien we dat het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen wat af beginnen te nemen. In de persconferentie van vorige week is er om die reden dan ook ruimte geboden om met kleine stapjes weer ruimte te geven aan het sociale leven. Tegelijkertijd sluipt met het afnemend aantal besmettingen de nonchalance bij het toepassen van de regels naar binnen en wordt het besmettingsgevaar weer groter.

Maar jullie zijn professionals in de zorg, dat is maar al te duidelijk aan het licht gekomen in de laatste weken. Gelukkig hebben we in Stichting BEZINN-verband nog geen coronapatiënten gehad en daar zijn we blij mee.
Wij geven nogmaals, wellicht ten overvloede, aan blijf alert!! 

De zorg:
1. Algemeen
– Neem de voorschriften voor hygiëne en afstand in acht en probeer cliënten daarvan te doordringen;
– Meld ziektegevallen zo spoedig mogelijk ook bij Stichting BEZINN zodat we samen actie kunnen ondernemen als dat nodig is.
De GGD in uw regio:
– GGD Drenthe
– GGD Fryslân
– GGD Groningen
– GGD Overijssel

2. Vervoer
In alle gevallen is vervoer lastig en kan bijna niet door de Zorgboerderij (alleen) georganiseerd worden. In een situatie als deze is wat “normaal” was even niet aan de orde. Ieder heeft hierin een verantwoordelijkheid, ook het netwerk zelf. Probeer dat op een nette manier duidelijk te maken. De zorg gaat vóór het vervoer!

3. Wonen en Verblijf ouderen
– Laat geen cliënten van buiten toe en beperk bezoek tot het hoogst noodzakelijke. Zie ook het Advies bezoekregeling Gehandicaptenzorg en houd rekening met de gewijzigde mogelijkheden.

4. Wonen en Verblijf
– Houd cliënten op uw eigen locatie. Hebt u meerdere locaties, houd dan groepen gescheiden en verbied contact van cliënten tussen de, verschillende, locaties.
– Vermijd zoveel mogelijk dat cliënten naar huis gaan in het weekend. Moet dit wel, laat ze niet weer toe als ze ziekteverschijnselen hebben of als er iemand ziek is binnen het gezin.

Biedt u normaal ook dagbesteding aan niet-inwonende cliënten:
– Doe dit alleen als u daarvoor een aparte ruimte hebt zodat contact met inwonende cliënten vermeden kan worden.
– Zie verder bij 6. Dagbesteding (geen ouderen).

5. Logeren jeugd
1. – Beperk de groepsgrootte zoveel mogelijk;
– Geef het netwerk vitale beroepen en schrijnende gevallen voorrang;
– Blijf met de cliënten op uw eigen terrein;
– Laat geen ouders of ander bezoek toe in gebouwen of op het terrein.
2. – maak een rooster voor brengen en halen;
– Laat geen zieke cliënten toe of cliënten waarvan een familielid ziek is.

Hebt u een bedrijf met dagbesteding zonder wonen:
– Houd u aan de regels opgesteld voor scholen en sportclubs.

6. Dagbesteding (geen ouderen)
– Maak een rooster voor de dagbesteding;
– Geef het netwerk vitale beroepen en schrijnende gevallen voorrang;
– Beperk de groepsgrootte tot maximaal drie cliënten;
– Laat uiteraard geen cliënten toe met ziekteverschijnselen of cliënten waarvan een familielid ziek is;
– Verlang dagelijks schoon gewassen kleding;
– Laat bedrijfskleding op het bedrijf;
– Probeer groepen zo klein mogelijk te houden en houd u aan de richtlijnen;
– Vermijd zoveel mogelijk dat medewerkers contact hebben met meerdere, verschillende, groepen;
– Houd u aan de regels opgesteld voor scholen en sportclubs.

7. Dagbesteding ouderen
– Realiseer u dat dit een kwetsbare doelgroep is;
– Overleg met het netwerk en schat de situatie en draagkracht in;
– Geef het netwerk vitale beroepen en schrijnende gevallen voorrang;
– Maak op basis daarvan een rooster voor een evenredige verdeling;
– Beperk de groepsgrootte tot maximaal drie cliënten;
– Laat uiteraard geen cliënten toe met ziekteverschijnselen of cliënten waarvan een familielid ziek is.

Registratie zorg
Het is nog steeds nodig om de normaal en apart geleverde zorg juist en tijdig te registreren. Helaas gaat dat nog niet altijd goed.
Wat is de bedoeling:
1. Registreer de normaal wel geleverde zorg per cliënt in C2D.
2. Gbruik voor de niet of alternatief geleverde zorg het juiste Excelformulier. Er is een nieuwe voor de maand mei.
Vul daar in per cliënt en product:
a. Welke zorg zou de cliënt normaal gehad hebben; bijvoorbeeld 6 dd begeleiding groep, 1 dd individuele begeleiding, vervoer enz.
b. Welke zorg heeft u aan deze cliënt alternatief geleverd; bijvoorbeeld (aantal) minuten beeldbellen of (aantal) appcontact of (aantal) netwerk gebeld of ……etc.

Wij realiseren ons dat dit voor u extra administratief werk is, maar wij hebben al duidelijke signalen gekregen dat dit nodig zal zijn voor goede verantwoording later om discussies en problemen te voorkomen.

Tot slot de financiering
Op 26 april jl. hebt u betaald gekregen de normaal geleverde zorg en de alternatieve zorg op basis van 80% van het gemiddelde uit januari en februari 2020.
Daar hebben we veel positieve reacties op gehad. Dank voor uw begrip.
Zoals eerder gemeld zal dat op 26 mei as. nogmaals op die manier gebeuren. Een enkeling gaf aan dat er per gemeente andere regels gelden, bijvoorbeeld 100% vergoeding. Dat klopt, maar ook dan moet het door ons apart uit gefactureerd worden. Dat betekent veel extra werk in een periode waarin het sowieso al zeer druk is op de afdeling boekhouding (o.a. jaarafrekeningen, productieverantwoordingen en controle, jaarafsluitingen en controle op de jaarrekening).
Wij hopen dat later in het jaar alles weer normaal geregistreerd kan worden zodat het minder tijd kost en we zullen dan per gemeente of Zorgkantoor gaan corrigeren. Daar krijgt u uiteraard weer nader bericht over.

Voor nu een goed weekend en houd moed.

Met vriendelijke groet,

Jan van Donkersgoed
manager