Vereniging BEZINN

Vereniging BEZINN behartigt de belangen van de Zorgboerderijen en ziet erop toe dat alle Zorgboerderijen het kwaliteitskeurmerk behalen en behouden.


Zorgboerderijen in Groningen, Friesland of Drenthe die voldoen aan de criteria voor Zorgboerderijen kunnen lid worden van BEZINN.


Zij volgen dan een introductiecursus en worden na goedkeuring aangemeld als aspirant-lid bij de landelijke Federatie Landbouw en Zorg (FLZ).

Ga naar Vereniging BEZINN

Stichting BEZINN

Stichting BEZINN beschikt over een AWBZ-erkenning en heeft contracten met Zorgkantoren en gemeenten
 in de drie noordelijke provincies.

Dat betekent dat Stichting BEZINN Zorg in Natura (ZIN) Trajecten kan uitvoeren en verantwoorden

Daarnaast voert Stichting BEZINN de administratieve en uitvoerende taken in zorg en leer- / werktrajecten uit en coördineert daarin de samenwerking. Samen met Vereniging BEZINN werkt de Stichting aan opleidingen en Kwaliteit.

Ga naar Stichting BEZINN